Disclaimer HuidZeker

HuidZeker verleent u hierbij toegang tot www.huidzeker.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. HuidZeker behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de webite www.huidzeker.nl is vrijblijvend en niet bedoeld als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
HuidZeker spant zich in om de inhoud van de www.huidzeker.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Op www.huidzeker.nl vemelde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HuidZeker nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HuidZeker. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HuidZeker, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.