Protocol COVID-19 HuidZeker

Laatste update 23-4-2020

INLEIDING
Paramedische zorg is een belangrijk onderdeel van ons zorgstelsel. Wij dragen fundamenteel bij aan het herstelproces en de kwaliteit van leven van de mens.
Vanuit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat 56 % van de Nederlanders die normaal gesproken fysiotherapie had in redelijke tot sterke mate de gevolgen ervaart in pijn, minder mobiliteit en stijfheid. 88 % maakt zich in meer of mindere mate zorgen vanwege de vermindering of uitstel van Fysiotherapie. 37 % maakt zich redelijk tot heel veel zorgen.
Als beroepsgroep paramedici is het onze taak en zorg om mensen te helpen met hun gezondheidsvragen, het is daarom van belang dat paramedische centra op korte termijn een deel van de zorg weer kunnen hervatten rekening houdend met de maatregelen en adviezen vanuit de RIVM.2
De zorg die wij normaal leveren moeten we deels kunnen hervatten met de juiste maatregelen en juiste triage. Triage is een manier om zorg te organiseren. In de kern betekent triage dat in een kort tijdsbestek op basis van beperkte gegevens een beslissing wordt genomen over hoe een patiënt beoordeeld/behandeld dient te worden. In het kader van deze leidraad gebruiken we het woord triage voor selectie aan de poort om het risico te minimaliseren op het toelaten tot de mondzorgpraktijk van een patiënt die (mogelijk) met het SARS-CoV-2 virus is besmet.

UITGANGSPUNTEN

 • Patiënten kunnen altijd paramedische zorg krijgen, ook als zij tot een risicogroep behoren of symptomen die passen bij COVID-19.
 • Paramedische zorg valt in het zorgdomein, deze leidraad heeft als doel reguliere zorg weer veilig op te starten.

Dit protocol is afgeleid van de sterke Leidraad Mondzorg Corona, versie 2.3

PATIËNTENGROEPEN
Aan de hand van de huidige richtlijn van het RIVM kan er onderscheid gemaakt worden tussen:

 • Groep A: Personen zonder COVID-19 klachten en die niet aan de onderstaande kenmerken voldoen.
 • Groep B: Personen zonder symptomen passend bij COVID-19, maar met een verhoogde kans op een ernstig beloop van COVID-19*
 • Groep C: Personen met symptomen passend bij COVID-19**, of gezinsleden met symptomen passend bij COVID-19, of personen met een verhoogde kans op infectie***
 • Groep D: Personen met bewezen COVID-19, of gezinsleden met bewezen COVID-19, of personen in thuisisolatie, of personen < 2 weken genezen van COVID-19

*Personen met kans op een ernstig beloop COVID-192 Hiervoor wordt dezelfde indicatie gehanteerd als voor de jaarlijkse influenzavaccinatie, met als uitzondering de leeftijdsgrens die aangepast is naar ≥ 70 jaar.

NAAST OUDEREN
≥ 70 jaar zijn risicofactoren voor een ernstig beloop ≥ 18 jaar**** met:

 • Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • Chronische hartaandoeningen;
 • Diabetes mellitus;
 • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
 • Een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm3.

**Symptomen passend bij COVID-192 Als symptomen bij (mogelijk) COVID-19 worden beschouwd: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (≥38°C).

***Personen met een verhoogde kans op infectie2
– Personen die korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt transmissiegebied zijn geweest, (gezins)contacten van een bewegen patiënt.
– Personen ≥18 jaar met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en
personen woonachtig in een verpleeghuis hebben een verhoogd risico om anderen te infecteren.

****Voor kinderen <18 jaar met onderliggend lijden zijn separaat adviezen opgesteld. Op basis van de gegevens over de leeftijdsspecifieke incidentie, is het risico op COVID-19 aanzienlijk lager bij kinderen.

TRIAGE PATIËNTENGROEPEN
In onderstaande tabel wordt aangegeven welke zorg geboden kan worden met dien verstande dat in de algemene praktijk stringent wordt vastgehouden aan de gangbare methoden van infectiepreventie. Aangevuld met extra maatregelen rekening houdend met de adviezen vanuit de RIVM.

*Bij “mogelijk” dient de triage overweging van de behandelaar in het behandeljournaal aangegeven te worden.

TRIAGE VRAGEN
t.b.v. triage patiënten uit groep D:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met bewezen corona?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  t.b.v. triage patiënten uit groep C:
 • Bent u korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt risicogebied voor corona gewest?
 • Heeft u symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts (≥38°C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze klachten?

t.b.v. triage patiënten uit groep B:

 • Bent u 70 jaar of ouder?
 • Heeft u chronische afwijking of een aandoening waardoor uw afweer verlaagd is?

t.b.v. triage patiënten uit groep A:

Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
Tot nader order maken we gebruik van de volgende beschermingsmiddelen als we niet op 1,5 meter afstand van de klant kunnen blijven voor de behandeling:

 • Chirurgisch mondneusmasker type II/R
 • Handschoenen
 • Jas
 • Bril

Elke therapeut heeft zijn eigen jas en bril, deze worden onderling niet uitgeleend of gebruikt.

DEFINITIES NOODZAKELIJKE ZORG IN GEVAL VAN RISICOGROEP
De kans bestaat dat iemand in de risicogroep noodzakelijke zorg nodig heeft. Volgens de KNGF Triage is noodzakelijk zorg, de noodzaak wordt bepaald door te screenen op het mogelijk risico op irreversibele achteruitgang bij uitblijven van behandeling.
Deze klanten mogen hun zorg / revalidatie hervatten na het ondertekenen van een informed consent (zie bijlage 1). Bij voorkeur wordt deze groep alleen in revalidatie gezien en niet in hands-on behandelingen.

AANVULLENDE MAATREGELEN HYGIËNE
We hebben binnen HuidZeker aanvullende maatregelen genomen op het gebied van hygiëne gebaseerd op het algemene advies vanuit de RIVM.

VERBLIJF PATIËNTEN IN DE PRAKTIJK
Patiënten komen zoveel mogelijk alleen, zonder onnodige begeleiding.

 • Patiënten houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, ook in de wachtruimte mocht dat nodig zijn. Indien dit niet mogelijk is, zal een deurbeleid gevoerd moeten worden.
 • Alle bezoekers reinigen hun handen bij binnenkomst met de daarvoor bedoelde handalcohol. Deze handalcohol is gesitueerd bij binnenkomst van de praktijk.
 • We schudden geen handen.
 • Voorkom dat patiënten (of begeleider) deurkrukken, tafeloppervlakken, stoelen etc. aanraken.

Inrichting praktijk (dit verschilt per locatie waar praktijk gevestigd is en houdt het protocol aan van desbetreffend locatie)

WACHTRUIMTE

 • Patiënten verblijven zo kort mogelijk in de wachtruimte, we sturen agenda technisch aan op het geen gebruik maken van wachtruimtes en gelijk door naar behandelkamer of trainingsruimte.
 • Bij binnenkomst in de praktijk moeten patiënten hun handen reinigen met de daarvoor bedoelde handalcohol.
 • Er zijn in de praktijk papieren doekjes aanwezig voor afdrogen handen.
 • Koffiemachines verdwijnen uit de wachtruimtes, indien aanwezig.
 • Tijdschriften, kranten en folder verdwijnen uit de wachtruimtes.
 • In de wachtruimtes hebben we stoelen staan die makkelijk te reinigen en te desinfecteren zijn minimaal 1,5 meter uit elkaar.
 • Desinfecteer deurkrukken, tafeloppervlakten en stoelen regelmatig.

TOILETTEN

 • De toiletten zijn niet beschikbaar voor patiënten, alleen voor personeel.
  Kantine
 • Houd ook in de personeelskantine 1,5 meter afstand tot elkaar. • Indien dit niet mogelijk is, passen we het pauzeschema aan.
  Behandelkamer
 • Verleen slechts één patiënt (en evt. begeleider) tegelijkertijd toegang tot de behandelkamer.
 • Ventileer zo goed mogelijk de behandelkamer.
 • Zorg dat de behandelkamer opgeruimd is van losse spullen en dat er makkelijk reinigbare oppervlaktes zijn.
 • De patiënt neemt zelf een grote handdoek of badlaken mee, wij gebruiken niet meer onze badstofhoezen op de bank.
 • Reinig consequent (na iedere patiënt) de behandelbank, stoelen en tafeloppervlaktes met alcohol en papieren doeken die daarvoor aanwezig zijn in de behandelkamers.
 • Vervang na vier uur je mondkapje.
 • Vervang na elke patiënt je handschoenen.

MONITOREN
We blijven dit protocol herzien op basis van de nieuwe informatie vanuit de overheid en RIVM.

LITERATUUR
1.
Patientenfederatie Nederland, Uitstel geplande zorg door de coronacrisis, 17-04-2020
2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, www.rivm.nl
3. Leidraad Mondzorg Corona, versie 2.0, 15-04-2020
4. KNGF, Professionele afweging/klinische redenatie fysiotherapeut tijdens Coronacrisis, 25-03-2020

COVID 19
Meer informatie?

Heeft u vragen, onzekerheden of specifieke wensen omtrent ons Covid-19 protocol?
Neem gerust contact met ons op.

Contact